Cơ cấu tổ chức


Untitled

 Bà Lê Thị Nguyệt Thu

Chủ tịch Hội đồng Quản trị


Ông Nguyễn Văn Hung

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị


Untitled

Ông Lê Thanh Thuấn

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc


BAN TỔNG GIÁM ĐỐC


Untitled

Ông Lê Thanh Thuấn

Tổng Giám đốc

  

                         22                   2                    

 

                         Ông Lê Văn Chung                  Ông Lê Xuân Quế                Ông Nguyễn Văn Hung 

                          Phó Tổng Giám đốc                Phó Tổng Giám đốc                Phó Tổng Giám đốc


     

  

                       3                        44                     6                      Ông Lê Văn Lâm                         Ông Lê Văn Thành               Ông Trương Vĩnh Thành

                      Phó Tổng Giám đốc                     Phó Tổng Giám đốc                    Phó Tổng Giám đốc

                                                    1              66                                 

                                                  Bà Lê Thị Phượng           Ông Trương Công Khánh

                                                    Phó Tổng Giám Đốc          Giám đốc tài chính


Liên hệ với chúng tôi

Công ty thành viên

DỰ ÁN

Nhập email để nhận bài viết mới nhất từ Sao Mai An Giang
Đăng ký ngay